Nasze specjalizacje

PRAWO SPÓŁEK

 • sporządząnie wniosków i dokumentacji do KRS oraz zastępstwo prawne w sprawach rejestracji spółek
 • sporządzanie wniosków oraz innej dokumentacji związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • reprezentacja przez sądami rejestrowymi
 • opiniowanie oraz sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie dokumentacji zwiazanej z posiedzeniami organów spółek
więcej

Proces cywilny

W tym zakresu:

 • spraw frankowych
 • błędów medycznych
 • odszkodowań i zadośćuczynień krzywdom z tytułu wypadków drogowych
 • odszkodowań za utracone mienie
 • odszkodowań z tytułu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • i wielu innych.
więcej

Obsługa prawna banków spółdzielczych

W tym:

 • reprezentowanie organów banków przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz organami spółdzielczego systemu ochrony
 • pełna obsługa windykacyjna wierzytelności banków
 • obsługa procesów łączeniowych banków
więcej

PRAWO pracy

więcej

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

 • pełna obsługa prawna w zakresie prawa spółdzielczego i prawa własności lokali
więcej

PRAWO administracyjne

 • reprezentacja Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli
 • sporządzanie wniosków, ponagleń, odwołań oraz skarg
 • zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi
więcej

Prawo budowlane

 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z inwestycjami budowlanymi
więcej

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 • kompleksowa obsługa prawna Klienta w zakresie nabywania, zbywania prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych, takich jak użytkowanie, służebność
 • sporządzanie i opiniowanie umów, których przedmiotem jest nieruchomość, np. najem, dzierżawa
 • doradztwo i asysta w sprawach związanych z obciążaniem nieruchomości hipoteką
więcej

PRAWO upadłościowe

 • kompleksowa obsługa prawna Klientów, których kontrahenci znajdują się w stanie upadłości
 • kompleksowa obsługa prawna Klienta na etapie rozpoznawania wniosku o wszczęcie w stosunku do Klienta postępowania upadłościowego lub naprawczego
 • sporządzanie pism i dokumentacji w ramach toczących się postępowań upadłościowych
więcej

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • kompleksowa obsługa prawna Klientów z zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej reprezentacja
więcej

PRAWO PODATKOWE

Przygotowywanie porad bądź opinii prawnych związanych z:

 • postępowaniem podatkowym,
 • podatkami dochodowymi,
 • podatkami obrotowymi (w szczególności podatkiem od towarów i usług),
 • zastępstwo prawne w toku postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
więcej

Inne usługi

Zespół Kancelarii świadczy również usługi w zakresie wszelkich spraw odszkodowawczych, związanych z błędami lekarskimi, odszkodowaniami od Skarbu Państwa, odszkodowaniami od osób fizycznych/ prawnych. Ponadto, zajmujemy się sprawami windykacyjnymi.

więcej

zapraszamy do współpracy

BRANCEWICZ i Partnerzy
Radcowie Prawni spółka partnerska

ul. Myśliwska 22A/34
80-126 Gdańsk

tel.: +48 782 02 03 40

kancelaria@brancewicz.pl

KRS: 0001058215

NIP: 5833488287

numer rachunku bankowego: 11 1020 4900 0000 8602 3598 9134